KANCELARIA AUDYTORSKO-RACHUNKOWA BIEGŁY REWIDENT IRENA MICHTA


O kancelarii

Kancelaria jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4317 Założycielem i właścicielem firmy jest Irena Michta biegły rewident posiadający uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów - nr w rejestrze 2522. Właściciel Kancelarii oraz biegli rewidenci współpracujący z Kancelarią posiadaj wieloletnie doświadczenie zarówno w wykonywaniu usług rewizji finansowej, doradztwa jak i innych usług z zakresu rachunkowości oraz wymagane kwalifikacje w zakresie specjalistycznych zagadnień, a w szczególności: - gospodarki finansowej wszystkich branż, - prawa podatkowego, - rachunkowości, w tym kontroli wewnętrznej. Kancelaria powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie zgromadzone w krajowych firmach audytorskich. Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych. Świadczymy inne usługi atestacyjne i poświadczające. Dla bezpieczeństwa naszych klientów Kancelaria posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych usług. Kancelaria oferuje profesjonalne podejście do klienta, rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług. W naszej działalności przestrzegamy zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, wykonujemy swoje zadania w poczuciu odpowiedzialności, z rzetelnością i bezstronnością.

Oferta

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Świadczymy usługi badania sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych oraz przeprowadzamy także przeglądy sprawozdań finansowych.

Wykonujemy działalność na terenie całego kraju na rzecz:

 • spółek prawa handlowego, spółek osobowych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • jednostek sfery finansów publicznych, w tym zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek budżetowych,
 • instytucji kultury,
 • spółdzielni mieszkaniowych,

Dotychczas badane były jednostki z różnych branż:

 • produkcyjne, budowlane, usługowe, handlowe, transportowe,
 • energetyczne, wodociągów i kanalizacji,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • placówki służby zdrowia – szpitale miejskie, wojewódzkie i specjalistyczne uzdrowiska,
 • jednostki kultury i oświaty.

W trakcie badania szczególną uwagę zwracamy na rozliczenia podatkowe i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ponadto w zależności od aktualnych potrzeb i na życzenie kierownictwa jednostki lub organu nadzorującego jednostkę realizujemy zakres prac zleconych dodatkowo.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Oferujemy niezależne wykonywanie usług audytu zewnętrznego i wewnętrznego, których celem jest poświadczenie:

 • wiarygodności danych liczbowych i objaśnień słownych informacji zawartych w sporządzanych dokumentach dla spełnienia wymogów obowiązującego prawa, np. audyty z wykorzystania środków unijnych,
 • wiarygodności informacji przygotowanych dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonujemy także inne usługi poświadczające, których celem jest wspomaganie klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów.

Doradztwo: opinie, ekspertyzy i konsultacje

Proponujemy Państwu kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością i podatkami oraz finansowych.   

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • sporządzania ekspertyz oraz opinii dotyczących:

           -   stanu i poprawności ksiąg rachunkowych,

           -   poprawności przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

           -   oceny działania systemu kontroli wewnętrznej,

 • sporządzania lub pomocy przy opracowywaniu instrukcji: kasowej, magazynowej, kontroli wewnętrznej itp.,
 • opracowania zakładowych zasady (polityki) rachunkowości,
 • konsultacji w zakresie podatków,
 • doradztwa w zakresie rozliczeń finansowych z wierzycielami,
 • opracowania lub zaopiniowania planów łączenia, podziału lub przekształcenia spółek.

Pliki do pobrania

Kontakt

KANCELARIA AUDYTORSKO-RACHUNKOWA BIEGŁY REWIDENT IRENA MICHTA

Adres: pl. Floriański 6/3626-110 Skarżysko-Kamienna

Tel: +48.796057594

NIP: 663-111-26-74

Adres korespondencyjny

pl. Floriański 6/36 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

  ___   ___  _____  ___ 
 / _ \  / _ \ | ____| / _ \ 
 | | | | | | | | | |__  | (_) |
 | | | | | | | | |___ \  \__, |
 | |_| | | |_| | ___) |  / / 
 \___/  \___/ |____/  /_/